Polityka prywatności KOPALNIA NIERUCHOMOŚCI S.C. WERONIKA SITAK, MARTA NOWAK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zawierająca obowiązek informacyjny
na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest KOPALNIA NIERUCHOMOŚCI S.C. WERONIKA SITAK, MARTA NOWAK, 41-200 Sosnowiec, Ul. Piłsudskiego 8, NIP: 6443530272 REGON 368195524 reprezentowaną przez: Weronkę Sitak i Martę Nowak

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail biuro@kopalnia-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres: KOPALNIA NIERUCHOMOŚCI S.C. WERONIKA SITAK, MARTA NOWAK ,41-200 Sosnowiec, Ul. Piłsudskiego 8,

 

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA
ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ø  spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów z naszymi klientami oraz  wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

Ø  kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na naszych portalach, stronie internetowej i/lub podczas zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

Ø  zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu pomieszczeń – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO, Kodeks Pracy);

Ø  ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

Ø  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, dotyczy
to również Umów Wstępnych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów zawarcia a rachunkowych lub podatkowych, w celu zawarcia aktu notarialnego. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

ØKancelarie Prawne, które są odpowiedzialne za sporządzenie aktu notarialnego w wypadku kupna – sprzedaży nieruchomości;

Ø  portale internetowe na których umieszczamy oferty nieruchomości, a także znajdujemy nieruchomości dla Państwa;

Ø  upoważnione do otrzymania danych osobowych instytucje, które biorą udział w procesie sprzedaży nieruchomości, upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

Ø  w zakresie usług kadrowo - księgowych oraz podatkowych;

Ø  ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, Sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

Ø  podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne;

Ø  podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.

 

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

Ø  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Ø  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

Ø  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 

Ø  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

Ø  Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

Ø  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

Ø  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Ø  zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

COOKIES

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu
końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)   dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c)    utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d)    dostarczania użytkownikom treści reklamowych.

2.   W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c)     pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże użytkownicy naszej strony mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies korzystając z panelu cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować lub dopuszczać obsługę plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one zamieszczone
w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będziemy przechowywać informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług Naszej Stron , udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) .Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać

4.     Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług
w ramach naszej strony, 
w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych
w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga
logowania.

 

 

 

Designed by Possible
Powered by Strony www i program dla biur i agencji nieruchomości oraz deweloperów
Polityka prywatności